Kłusaki na start

  • Dział - Kłus

Już tra­dy­cyj­nie kłu­saki inau­gu­rują sezon na torze Służewiec w War­sza­wie. Spo­śród dwu­dzie­stu gonitw zapla­no­wa­nych na naj­bliż­sze dwa mie­siące w nad­cho­dzący week­end zostaną roze­grane cztery, w któ­rych będzie można zoba­czyć pełen prze­krój kra­jo­wych trot­te­rów.

Czytaj dalej...
Subskrybuj ten kanał RSS