Szwedzki mistrz ograł „Monsieur Amerique”

Na wiele dni przed 97. edy­cją Prix d’Ame­ri­que fani kłusa nie tylko nad Sekwaną zada­wali sobie pyta­nia: czy nie­sa­mo­wity Bold Eagle po serii czte­rech pora­żek z rzędu prze­ła­mie się wresz­cie i zapi­sze się w histo­rii jako potrójny zwy­cięzca super kla­syka? Czy powo­żący nim Franck Nivard, nazy­wany przez fran­cu­ską prasę „Mon­sieur Ame­ri­que”, wygra ten wyścig po raz szó­sty? Kto ewen­tu­al­nie może ograć gwiazdę gospo­da­rzy? Odpo­wie­dzi na każde z tych pytań były na pewno bole­sne dla dumy Fran­cu­zów. Tro­feum za zwy­cię­stwo zgar­nął Björn Goop, który part­ne­ro­wał 6-let­niemu ogie­rowi Readly Express, dodat­kowo usta­na­wia­jąc nowy rekord biegu.

Czytaj dalej...

Prix d'Amerique 2016

  • Dział - Kłus

Już tradycyjnie, w ostatnią niedzielę stycznia oczy całego wyścigowego świata zwracają się na paryski Hippodrome de Vincennes, gdzie rozgrywany jest najbardziej prestiżowy bieg dla kłusaków - Prix d'Amerique.

Czytaj dalej...
Subskrybuj ten kanał RSS