Ośrodek treningowy Guillaume'a Macaire'a [VIDEO] Polecany

Ośro­dek tre­nin­gowy Guil­laume’a Maca­ire’a – cham­piona tre­ne­rów koni prze­szko­do­wych we Fran­cji (nie­prze­rwa­nie od 2003 roku), z rekor­dem 282 zwy­cięstw w 2015 roku – Royan-La Pal­myre w zachod­niej Fran­cji.

Ośrodek treningowy Guillaume'a Macaire'a – Royan-La Palmyre w zachodniej Francji.