TUNIS (POL) drugi w Prix Cambaceres G1 [VIDEO] Polecany

Polskiej hodowli TUNIS (POL) (Estejo – Tra­cja­/Llan­daff) zajął dru­gie miej­sce (szyja) w Prix Cambaceres (270 000€ | G1 | Płoty | 3600m) na hipo­dro­mie Auteuil we Fran­cji. Wyho­do­wa­nego w Stad­ni­nie Koni Iwno 3-let­niego ogiera w tre­ningu Guil­laume’a Maca­ire’a dosia­dał Kevin Nabet.

Photo: © Jour de Galop Photo: © Jour de Galop tunis (pol) (Estejo - Tracja/Llandaff) & Kevin Nabet

Powtórka Prix Cambaceres 2017