TUNIS (POL) drugi w Prix Georges de Talhouët-Roy G2 [VIDEO] Polecany

TUNIS (POL) (Estejo – Tra­cja­/Llan­daff) zajął dru­gie miej­sce (szyja) w Prix Geor­ges de Tal­ho­uët-Roy (175 000€ | G2 | Płoty | 3600 m) na hipo­dro­mie Auteuil we Fran­cji. Wyho­do­wa­nego w Stad­ni­nie Koni Iwno 3-let­niego ogiera w tre­ningu Guil­laume’a Maca­ire’a dosia­dał Kevin Nabet. Guil­laume Maca­ire nie­dawno zaku­pił kolejne konie z pol­skiej hodowli – rocz­niaka Kapi­tan Kloss (Tem­pel­wäch­ter – Kar­di­na­le/Who Knows) oraz źre­baka po Estejo od tej samej kla­czy. W ofer­cie był rów­nież pełny brat Tunisa – Tau­ron, nie­stety fran­cu­ski tre­ner nie zde­cy­do­wał się na jego zakup.

Photo: © Jour de Galop Photo: © Jour de Galop tunis (pol) (Estejo - Tracja/Llandaff) & Kevin Nabet

Powtórka Prix Georges de Talhouët-Roy 2017

Kłus

Bazire dominator!

28 styczeń 2019 | Wyświetleń:731

Galop

Fazza ograł milionerów

08 październik 2018 | Wyświetleń:3740

Wiadomości

VA BANK (IRE) wraca na bieżnię [VIDEO]

25 kwiecień 2018 | Wyświetleń:1505

Europa

Szwedzki mistrz ograł „Monsieur Amerique”

29 styczeń 2018 | Wyświetleń:1226

Hodowla

Przegląd ogierów w Stadninie Koni Moszna

10 styczeń 2018 | Wyświetleń:1433