Wald­ge­ist nie pozwolił Enable wygrać historycznego, trzeciego Łuku

  • Dział - Galop

Klą­twa wciąż trwa! W pra­wie stu­let­niej histo­rii Prix de l’Arc de Triom­phe żaden koń nie wygrał tego biegu trzy razy. Kiedy wyda­wało się, że cudowna Ena­ble prze­ła­mie fatum, w ostat­niej chwili triumfu pozba­wił ją świet­nie fini­szu­jący Wald­ge­ist! Podo­piecz­nego Andre’a Fabre’a do zwy­cię­stwa popro­wa­dził Pierre-Char­les Boudot.

Czytaj dalej...
Subskrybuj ten kanał RSS