Konrad Kraśny

Konrad Kraśny

Dziennikarz, komentator sportowy, pasjonat wyścigów konnych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Były bukmacher, były nauczyciel, były piłkarz i alpinista. Obecnie kolarz-amator.

Fazza ograł milionerów

Miało być o wspaniałym sukcesie wielkiej Enable, którą Frankie Dettori poprowadził do drugiego z rzędu sukcesu w Prix de l'Arc de Triomphe. Miało być o szóstym triumfie włoskiego dżokeja w tym legendarnym wyścigu. Ale nie będzie. W niedzielę na Longchamp wydarzyło się bowiem coś, co przyćmiło zwycięstwo podopiecznej Johna Gosdena. A nas, Polaków, wbiło w wielką dumę. Trenowany przez Michała Borkowskiego Fazza Al Khalediah zwyciężył w najwyżej dotowanym biegu dla koni czystej krwi - Qatar Arabian World Cup! Dodatkowo uczynił to w czasie rzucającym na kolana: 2 kilometry pokonał w 2.13.22!

Szwedzki mistrz ograł „Monsieur Amerique”

Na wiele dni przed 97. edy­cją Prix d’Ame­ri­que fani kłusa nie tylko nad Sekwaną zada­wali sobie pyta­nia: czy nie­sa­mo­wity Bold Eagle po serii czte­rech pora­żek z rzędu prze­ła­mie się wresz­cie i zapi­sze się w histo­rii jako potrójny zwy­cięzca super kla­syka? Czy powo­żący nim Franck Nivard, nazy­wany przez fran­cu­ską prasę „Mon­sieur Ame­ri­que”, wygra ten wyścig po raz szó­sty? Kto ewen­tu­al­nie może ograć gwiazdę gospo­da­rzy? Odpo­wie­dzi na każde z tych pytań były na pewno bole­sne dla dumy Fran­cu­zów. Tro­feum za zwy­cię­stwo zgar­nął Björn Goop, który part­ne­ro­wał 6-let­niemu ogie­rowi Readly Express, dodat­kowo usta­na­wia­jąc nowy rekord biegu.

Senga znowu zaskakuje fachowców

– Nigdy w nią nie zwąt­pi­łem – cie­szył się po tego­rocz­nej edy­cji Prix de Diane Pascal Bary. Tre­no­wana przez niego SENGA (USA) w pięk­nym stylu się­gnęła po suk­ces w kla­syku, czym mocno zasko­czyła zarówno fachow­ców, jak i licz­nie zgro­ma­dzoną w Chan­tilly publicz­ność. Uwa­żana ze względu na pocho­dze­nie za milerkę klacz po raz pierw­szy została spraw­dzona w dystan­sie. Egza­min zdała celu­jąco.

Subskrybuj ten kanał RSS